This page contains Part I of Breytenbach's history of the Boer War. The book is written in Afrikaans. The contents are in PDF format.  File sizes vary between 9K and 4.3MB.

CONTENTS pdficon_large
VOORWOORD pdficon_large
HOOFSTUK 1: DIE BRITSE LEËR pdficon_large
HOOFSTUK 2: DIE LEËRORGANISASIE VAN DIE BOERE pdficon_large
HOOFSTUK 3: DIE MILITÊRE VOORBEREIDSELS pdficon_large
HOOFSTUK 4: DIE VOORSPEL TOT DIE OORLOG pdficon_large
HOOFSTUK 5: DIE VOORAAND VAN DIE STRYD pdficon_large
HOOFSTUK 6: DIE STERKTE, POSISIES, PLANNE EN BEDRYWIGHEDE VAN DIE BOEREKOMMANDO'S AAN DIE NATALSE GRENS TOT 11 OKT. 1899 pdficon_large
HOOFSTUK 7: DIE INMARS EN ONTPLOOIING VAN DIE BOEREMAGTE IN NATAL, 12-20 OKT. 1899. pdficon_large
HOOFSTUK 8: DIE STERKTE, PLANNE EN BEDRYWIGHEDE VAN DIE BRITSE STRYDKRAGTE IN NATAL TOT 19 OKT. 1899.Chapter 9 - Elandslaagte pdficon_large
HOOFSTUK 9: DIE SLAG VAN TALANA pdficon_large
HOOFSTUK 10: DIE SLAG VAN ELANDSLAAGTE pdficon_large
HOOFSTUK 11: DIE VAL VAN DUNDEE pdficon_large
HOOFSTUK 12: GENL. YULE SE TERUGTOG EN DIE SLAG VAN RIETFONTEIN pdficon_large
HOOFSTUK 13: DIE SLAG VAN MODDERSPRUIT EN NICHOLSONSNEK pdficon_large
HOOFSTUK 14: DIE KRYGSBEDRYWIGHEDE RONDOM LADY SMITH, 1-15 NOV. 1899 pdficon_large
HOOFSTUK 15: DIE BOEREVELDTOG IN SUIDNATAL pdficon_large
HOOFSTUK 16: DIE OFFENSIEF VAN DIE BOERE AAN DIE WESTELIKE FRONT pdficon_large
HOOFSTUK 17: DIE STRYD OP DIE TRANSVAALSE NOORDELIKE GRENS pdficon_large
HOOFSTUK 18: DIE BOERE-INVAL IN DIE KAAPKOLONIE pdficon_large
KONKLUSIE pdficon_large
BYLAES pdficon_large
REGISTER pdficon_large